Τεχνολογία

Η τεχνολογία στην Ιατρική

Η τεχνολογία στην Ιατρική

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάπτυξη στον τομέα της ιατρικής σε σχέση με τους περασμένους αιώνες. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην εισαγωγή της τεχνολογίας στις ιατρικές επιστήμες. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της ανάπτυξης αποτελεί και η αύξηση του μέσου

Η θετική πλευρά των social media

Η θετική πλευρά των social media

Ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή αλλιώς social media) αναφέρεται στα μέσα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων και ειδικότερα των Ελλήνων. Σύμφωνα με έρευνες το 50%